Autokool

TEATED

Esmaabikoolitus toimub 28. jaanuaril kl 10 – 18 gümnaasiumis.

Lektor Andrus Lehtmets

B-kategooria kevadrühma õppetöö. Teooriatunnid esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 18:30 -20.00 Kose Gümnaasiumis. Sõidutunnid graafiku alusel.

Koolieksamid.

  1. veebruaril kl 19-20 teooriaeksam arvutiklassis.

5. veebruaril sõidueksam.

Kooskõlastage sõidueksami aeg oma sõiduõpetajaga.

Lugupidamisega

Aivar Pihla ja Sven Andresen

MEIE AUTOKOOLIST

Mittetulundusühingule Kose Koolitus on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba mootorsõidukijuhtide koolitamiseks A-, B-, BE-, A1- ja A2-kategoorias.

Alus: ministri 14.06.2012 käskkiri nr 303.

MTÜ Kose Koolitus on asutatud 2005. aastal. Koolituse aluseks on mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riiklikud õppekavad. Teeme koostööd Aide Autokooliga (riskivältimise koolitus, pimeda aja sõidu koolitus) ja Andrus Lehtmetsaga (esmaabikoolitus).

Meie eesmärk on õpetada Teid turvaliselt ja ohutult liiklema. Meie kogemusele ja professionaalsusele võite loota!