Autokool

TEATED

A-kategooria sõidukijuhikoolituse avaloeng 10. aprillil algusega kl 19:00 Kose Gümnaasiumi ruumis nr 3.

B-kategooria sõidukijuhikoolituse konsultatsioonid:

15. aprillil kl 18:30 praktika, 3. arvestustöö ja konsultatsioon;

29. aprillil kl 18:30 konsultatsioon ja proovieksam.

Koolieksamid

22. aprillil kl 19:00 teooriaeksam arvutiklassis.

27. aprillil sõidueksam Paides, väljasõit Koselt kl 9:00.

Kooskõlastage sõidueksami aeg oma sõiduõpetajaga. Enne korduseksamit tuleb läbida vähemalt kaks täiendavat sõidutundi (sissekanne sõidukaardile).

Lugupidamisega

Aivar Pihla ja Sven Andresen

MEIE AUTOKOOLIST

Mittetulundusühingule Kose Koolitus on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba mootorsõidukijuhtide koolitamiseks A-, B-, BE-, A1- ja A2-kategoorias.

Alus: ministri 14.06.2012 käskkiri nr 303.

MTÜ Kose Koolitus on asutatud 2005. aastal. Koolituse aluseks on mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riiklikud õppekavad. Teeme koostööd Aide Autokooliga (riskivältimise koolitus, pimeda aja sõidu koolitus) ja Andrus Lehtmetsaga (esmaabikoolitus).

Meie eesmärk on õpetada Teid turvaliselt ja ohutult liiklema. Meie kogemusele ja professionaalsusele võite loota!

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. DuckCTR

Comments are closed.